Cała treść

Czy nasze drogi są bezpieczne? Według statystyk Komisji bezpieczeństwo na drodze w 2014 r. poprawiło się w niewielkim stopniu

kePo dwóch latach, w których liczba osób zabitych na europejskich drogach zauważalnie spadła, pierwsze podsumowania 2014 r. przynoszą rozczarowanie. Według opublikowanych wczoraj statystyk liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się o ok. 1 proc. w stosunku do 2013 r. W latach 2012 i 2013 odnotowaliśmy spadek tego wskaźnika o 8 proc.

W 2014 r. w wypadkach drogowych we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło łącznie 25 700 osób, a więc o 5 700 mniej niż w 2010 r. Spadek ten pozostaje jednak poniżej zaplanowanego celu. Pełne dane zostały przedstawione w załączniku.
Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: „Musimy zintensyfikować nasze działania w nadchodzących latach, aby osiągnąć zamierzony cel – obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Powinniśmy wspólnie robić wszystko, co w naszej mocy, by więcej ludzi bezpiecznie docierało do celu podróży. To jeden z moich priorytetów, który powinien mieć pierwszorzędne znaczenie także dla wszystkich rządów wszystkich państw członkowskich”.
Statystyki z 2014 r. dla poszczególnych państw członkowskich pokazują, że w UE nadal utrzymują się znaczne różnice pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Średni współczynnik śmiertelności UE w 2014 r. wyniesie 51 ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców. Najniższe wskaźniki, nieprzekraczające 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, po raz kolejny odnotowano na Malcie, w Holandii, Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie. W czterech państwach liczba ofiar wciąż wynosi powyżej 90 na milion mieszkańców: w Bułgarii, na Łotwie, na Litwie i w Rumunii.
Z opublikowanych wczoraj danych wynika jednak, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE spadła od 2010 r. o 18,2 proc. W niektórych krajach wskaźnik ten obniżył się w ostatnich latach jeszcze bardziej, szczególnie w Grecji, Portugalii i w Hiszpanii. Również Dania, Chorwacja, Malta, Cypr, Rumunia, Włochy, Słowenia i Republika Czeska odnotowały spadek liczby ofiar na drogach przekraczający średnią dla UE w latach 2010 – 2014.
Polska w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw europejskich opracowanym przez Komisję Europejską awansowała o trzy pozycje . W zeszłym roku na polskich drogach zginęło o 155 osób mniej niż w 2013 roku. Przedstawione przez Komisję Europejską dane wskazują, że polskie drogi są bardziej bezpieczne niż litewskie, łotewskie, bułgarskie i rumuńskie.

(Źródło: KE, KRBRD)