Cała treść

Polsko-niemiecka giełda kooperacyjna w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w Kolonii

Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) zaprasza 28 kwietnia br. na giełdę kooperacyjną. Wydarzenie jest dedykowane współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.
Projekt jest skierowany do instytutów naukowo-badawczych i firm z następujących branż: ICT, Energetyka i środowisko, NMP (Nanotechnologies, Advanced Matierials and Production) oraz Transport.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zgłoszenia na giełdę przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2015 r.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)