Cała treść

Ruszył pierwszy konkurs dla firm w Programie Inteligentny Rozwój

Od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. W efekcie powstaną gotowe do skomercjalizowania, nowe lub istotnie ulepszone usługi, produkty i technologie.
Budżet konkursu  ogłoszonego 2 kwietnia 2015 r. wynosi 1,6 mld zł. Organizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Fundusze na konkurs pochodzą z I osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój poświęconej wsparciu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość środków w tej osi to 3,85 mld euro.
W kwietniu NCBiR ogłosi jeszcze dwa konkursy. 7 kwietnia rusza konkurs dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 7 maja do 22 czerwca.  Z kolei 16 kwietnia startuje konkurs, w którym przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw będą ubiegać się o 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa. NCBiR będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 18 maja do 17 lipca.
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Inteligentny Rozwój (PO IR) przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku dwunastu konkursów w ramach dziesięciu instrumentów (działania/poddziałania) POIR. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w programie w 2015 r. to blisko 5 mld zł.
POIR, którego budżet wynosi 10,2 mld euro (8,6 mld euro z UE), to nie jedyne źródło funduszy dla przedsiębiorców. W perspektywie 2014-2020 przewidziano dla nich ponad 18 mld euro. Pieniądze te będą dostępne również w pozostałych programach krajowych i regionalnych. Swoje harmonogramy naborów wniosków w ramach programach regionalnych opublikowała już część województw.  Gotowy jest też harmonogram dla Programu Polska Cyfrowa, z którego skorzystają m.in. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, a także firmy realizujące projekty jako partnerzy z administracja rządową.

(Źródło: MIiR)