Cała treść

Jak warszawiacy poruszają się po mieście?

8 kwietnia rozpoczną się badania ankietowe oraz pomiary ruchu pojazdów i liczby pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Warszawskie Badanie Ruchu będzie pierwszym od 10 lat tak kompleksowym badaniem zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy.
Badania ruchu w Warszawie były prowadzone w latach 1969, 1980, 1993, 1998 i 2005. Warszawskie Badanie Ruchu 2015 rusza 8 kwietnia, a zakończy się 27 czerwca. Przez ten czas zebrane zostaną informacje o sposobach podróżowania po mieście przez warszawiaków a także dane o ruchu pojazdów (z uwzględnieniem podziału na rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy).
Na tej podstawie, z wykorzystaniem danych z innych badań (m.in. o podróżach mieszkańców województwa oraz ruchu na pozawarszawskich odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich) zbudowany zostanie tzw. komputerowy model ruchu dla obszaru całej aglomeracji warszawskiej. Obecnie używany model wykorzystuje dane zebrane 10 lat temu w Warszawskim Badania Ruchu 2005. Taki model pozwala na przygotowywanie różnego rodzaju analiz i prognoz ruchu w opracowaniach, planach i projektach dotyczących rozwoju systemu komunikacyjnego w mieście. Za pomocą modelu można np. sprawdzić jak będą wykorzystywane planowane drogi lub linie tramwajowe, jakie ich trasy będą najlepsze, jak dana inwestycja wpłynie na czasy podróżowania, ruch na innych ulicach i liczbę pasażerów w innych środkach komunikacji. Model pokazuje też gdzie pojadą kierowcy po zamknięciu jakiejś drogi na czas remontu i którędy można poprowadzić objazdy. Pozwala także na ocenę, czy nowe inwestycje komunikacyjne spełniły swoje zadania bo można na jego podstawie zbadać, jak są wykorzystywane nowe trasy ale również daje możliwość sprawdzenia, jak rozkładałby się ruch drogowy gdyby takiej inwestycji nie było. Po raz pierwszy przygotowany będzie także model ruchu rowerowego.
WBR 2015 to tak naprawdę kilka różnego rodzaju badań. Najistotniejszą częścią będą badania ankietowe mieszkańców Warszawy prowadzone w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Badacze przepytają 17 tys. osób.
Drugą częścią WBR jest pomiar ruchu drogowego czyli liczby poruszających się pojazdów. Pomiary będą prowadzone od wtorku do czwartku, pojazdy będą liczone w ponad 200 punktach na granicy aglomeracji, na granicy Warszawy, w centrum miasta, na ulicach przecinających średnicową linię kolejową od Piastowa do Halinowa i na mostach. Poza tym badacze policzą pasażerów w metrze, tramwajach, autobusach i pociągach SKM, WKD oraz Kolei Mazowieckich – łącznie w 130 punktach zlokalizowanych podobnie jak na drogach, a także pasażerów pociągów dalekobieżnych na Dworcach Wschodnim, Centralnym i Zachodnim. Kolejnym elementem WBR będą badania ankietowe pasażerów autobusów komunikacji regionalnej i ruchu pojazdów ciężarowych.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)