Cała treść

„Pakt dla Horyzontu 2020” – ocena realizacji

Rok po podpisaniu „Paktu dla Horyzontu 2020” prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawiła sygnatariuszom paktu działania, które w jego ramach podjęło ministerstwo. Zaapelowała też do partnerów umowy o podzielenie się doświadczeniami.
„Pakt dla Horyzontu 2020” zawiera zobowiązania MNiSW do wspierania jednostek i naukowców starających się o międzynarodowe granty badawcze oraz propozycje działań ze strony uczelni i instytutów. Prof. Kolarska-Bobińska przesłała sygnatariuszom podsumowanie działań, jakie ministerstwo zainicjowało w ramach Paktu. Należą do nich m.in. program „Granty na Granty”, wspierający finansowo jednostki ubiegające się o koordynację projektów w ramach programów badawczych UE, „Premia na Horyzoncie”, czyli projekt rozporządzenia regulującego premie za udział w programie, uwzględnienie zaangażowania jednostek w międzynarodowe projekty badawcze w projekcie zmian oceny parametrycznej czy usprawnienie funkcjonowania Krajowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE.
Do 30 kwietnia sygnatariusze Paktu będą udzielać MNiSW odpowiedzi dotyczących podejmowanych przez nich działań w ramach umowy. Partnerzy MNiSW mają również szansę ocenić dotychczasową realizację porozumienia.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)