Cała treść

Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”– relacja z wydarzenia

Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”Ponad 130 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także  prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”, które odbyło się w dniach 09-10 kwietnia br. w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Patronat nad seminarium objął Prezydent Miasta Bydgoszczy.
Oficjalnym Partnerem imprezy były firmy Sprint, A-ster, Designers, GMV, KZŁ Bydgoszcz oraz SIMS.
Patronat medialny nad seminarium objął m.in. Przegląd-ITS.
Podczas trwającego dwa dni seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS, architektura i  funkcjonalność systemu ITS w Bydgoszczy, model predykcji parametrów ruchu na potrzeby zarządzania ruchem drogowym, Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu, finansowanie projektów w nowej perspektywie 2014-2020, systemy zarządzania transportem publicznym i informacji pasażerskiej, systemSeminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” parkingowy, wielofunkcyjne biletomaty i tablice przystankowe w ramach ITS Bydgoszcz, implementacja sterownika drogowej sygnalizacji świetlnej AsterIT i stacji pomiarowych AsterMet-D w budowie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy, rozbudowa systemu zarządzania ruchem przez implementację dodatkowych funkcjonalności i zasobów danych, typowanie lokalizacji do objęcia automatycznym nadzorem z wykorzystaniem funkcjonalności Systemu CPD CANARD, a także prezentacją firmy SIMS będącej producentem nowoczesnych systemów dla transportu publicznego.
Pierwszy dzień seminarium podzielono na trzy części, na zakończenie każdej z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Marek Litwin – prezes ITS POLSKA.
W imieniu Urzędu Miasta Bydgoszczy uczestników spotkania przywitał zastępca prezydenta miasta – Mirosław Kozłowicz.
”System ITS to duży krok na przód w zakresie inżynierii ruchy w naszym mieście, jednak jak wiemy obecnie nie wystarczy już zbudowanie dodatkowych dróg, torowisk czy sygnalizacji świetlnych, w warunkach obecnego zatłoczenia komunikacyjnego i tempa w jakim żyją duże miasta, konieczne są działania polegające na optymalnym sterowaniu ruchem, transportem publicznym i szukanie tych niewielu już rezerw przepustowości, które nam zostały. W tym celu konieczne są właśnie takie systemy jaki obecnie wdrażamy. Po przeprowadzonych testach jesteśmy już praktycznie pewni, że nasz system przyniesie Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”wymierne korzyści m. in. dla pasażerów transportu publicznego, a zwłaszcza szynowego. Korzyści te będą wieloaspektowe, skorzysta pasażer, w postaci skrócenia czasu podróży ale też skorzystamy jako miasto poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki zwiększeniu prędkości jazdy” mówił podczas swojego wystąpienia zastępca prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas I części konferencji rozpoczęli Mariusz Kołkowski oraz Tomasz Kuliński z firmy Sprint, którzy przedstawili architekturę i funkcjonalność systemu ITS  w Bydgoszczy.
W dalszej części konferencji przedstawiciele głównego wykonawcy bydgoskiego systemu zaprezentowali podsystem sterowania ruchem SCATS w Bydgoszczy oraz przedstawili nowoczesne systemy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako możliwy podsystem Inteligentnego Systemu Transportowego w Bydgoszczy.
Bartosz Banaś z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zaprezentował szczegóły realizacji Systemu Zarządzania Ruchem w Bydgoszczy dotyczące obszaru wdrożenia,  jego celów oraz efektywności.
Na zakończenie pierwszego dnia seminarium głos zabrał prezes ITS POLSKA- Marek Litwin, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i żywy udział w dyskusjach, pogratulował także miastu realizacji projektu dotyczącego zarządzaniaSeminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” ruchem. Zwrócił również uwagę na to, iż inwestycje w ITS zwracają się w dwójnasób, poprzez poprawę bezpieczeństwa transportu, efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, a także poprzez budowę silnej gospodarki sektora publicznego, rozbudowanie kompetencji w obszarze najnowocześniejszych technologii.
Zwieńczeniem pierwszego dnia seminarium była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się w restauracji Za Piecem.
Drugi dzień konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Bydgoszczy. Mariusz Kołkowski oraz Daniel Jaros reprezentujący firmę Sprint oprowadzili uczestników konferencji po bydgoskim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.
Prezentacje dostępne są tutaj.

Galeria:

 

 

Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy” Seminarium „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Bydgoszczy”