Cała treść

Spotkanie członków ITS POLSKA z Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem

Dnia 14 kwietnia 2015 r. odbędzie się spotkanie członów ITS POLSKA z Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA.
Podczas spotkania członkowie-reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji oraz osoby indywidualne będą mieli wyjątkową okazję do rozmowy na temat  realizowania projektów w zakresie ITS w ramach POIiŚ 2014 – 2020, zagadnień dotyczących  programowania wdrażania ITS w polityce transportowej RP i UE, a także zapoznania się z prezentacją programu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.
Wszyscy uczestniczy spotkania będą również mieć możliwość zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów dotyczących realizowanych przez Ministerstwo zadań.
Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)