Cała treść

ARP i NCBR wspólnie wspierają innowacyjne firmy

Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały 9 kwietnia br. list intencyjny dotyczący wsparcia innowacyjnych projektów. ”Łączymy oferty ARP i NCBR tworząc nową jakość finansowania innowacji ”– powiedziała Patrycja Zielińska wiceprezes ARP. ”Naszym wspólnym celem jest, aby działania obu instytucji jeszcze lepiej się uzupełniały, z korzyścią dla przedsiębiorców rozwijających nowe technologie”  – podkreślił prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor NCBR.
Porozumienie ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej ścieżki finansowania: od badań i prac badawczo-rozwojowych do wprowadzenia produktu na rynek. ‘Projekty badawczo-rozwojowe charakteryzują się długim czasem realizacji – trwają od 3 do 6 lat. Wiążą się przy tym ze znacznym ryzykiem, dlatego współfinansowanie projektów wysokich technologii ze środków publicznych stanowi znaczącą zachętę dla przedsiębiorców do ich podejmowania” – zaznaczył dyrektor NCBR. ”Dzięki zacieśnieniu współpracy pomiędzy naszymi instytucjami możemy zapewnić finansowanie na każdym etapie cyklu życia projektu” – wyjaśniła wiceprezes Zielińska.
Przedsiębiorcy, którzy przeszli przez fazę badawczo-rozwojową, finansowaną przez NCBR, mogą starać się o wsparcie kapitałowe oferowane przez ARP lub ARP Venture. To wzbogacenie dostępnej dotychczas w ramach programów NCBR z rodziny BRIdge oferty finansowania innowacyjnych projektów przy udziale funduszy wysokiego ryzyka.
Beneficjenci programów realizowanych przez NCBR będą mogli także zgłaszać swoje innowacyjne projekty na Platformę Transferu Technologii. ”Chcemy, aby była to przestrzeń komunikacyjna ułatwiająca współpracę dawców technologii z biorcami” – powiedziała wiceprezes Patrycja Zielińska. Platforma będzie oferowała pełne wsparcie brokerskie i eksperckie. W drugiej połowie roku możliwe będzie także uzyskanie dofinansowania na zakup licencji oraz usług doradczych towarzyszących transferowi technologii. ”Edukowanie przedsiębiorców w zakresie możliwości i korzyści z prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz oferowane im profesjonalne doradztwo jest istotnym elementem budowania kultury innowacyjności w Polsce. Cieszę się, że ARP podjęła się tej inicjatywy, która stanowi doskonałe rozwinięcie oferowanych przez NCBR mechanizmów wsparcia” – powiedział prof. Kurzydłowski.
NCBR i ARP zamierzają również współpracować przy tworzeniu prostych i przyjaznych dla przedsiębiorców warunków aplikowania o wsparcie oraz przy promocji dobrych praktyk w zakresie finansowania innowacyjności.

(Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)