Cała treść

Startuje konkurs dla innowacyjnego lotnictwa

Ogłoszono trzeci z zapowiadanych konkursów w Programie Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców na przedsięwzięcia obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Firmy lub konsorcja firm będą ubiegać się o 400 mln zł na projekty B+R dotyczące lotnictwa w ramach programu sektorowego INNOLOT.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 18  maja do 17 lipca 2015 r. Konkurs organizowany jest w ramach działania 1.2  „Sektorowe programy B+R” Programu Inteligentny Rozwój.
INNOLOT to program, którego celem jest rozwój  przemysłu lotniczego w oparciu o sektor badawczy, zgodnie ze Strategią Badawczą Przemysłu Lotniczego. Poprzednia edycja konkursu finansowana była z Programu Innowacyjna Gospodarka.
Program INNOLOT będzie integrował wyspecjalizowane firmy lotnicze, działające na rynku krajowym. Adresowany jest do tych firm, które mają umiejętności niezbędne do rozwoju i testowania nowoczesnych technologii, mogących mieć zastosowanie w lotnictwie.  W ten sposób finansowe wsparcie z funduszy unijnych przyczyni się w ciągu najbliższych dziesięcioleci nie tylko do podniesienia, ale i późniejszego utrzymania przez polski przemysł pozycji znaczącego partnera wśród międzynarodowych podmiotów sektora lotniczego. Wyniki prac zostaną zaprezentowane w formie tzw. demonstratorów technologii.

(Źródło: MIiR)