Cała treść

Analiza potrzeb transportowych mieszkańców Katowic

Urząd Miasta Katowice przystąpił do prac nad opracowaniem „Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice”. Plan ten ma na celu m. in. usprawnienie zarządzania siecią komunikacyjną w obszarze Miasta, a w rezultacie poprawienie warunków podróżowania i przemieszczania się po mieście.
Kluczowym elementem tego projektu jest analiza potrzeb transportowych mieszkańców Katowic. W tym celu na terenie miasta od początku kwietnia br. prowadzone są szczegółowe badania ankietowe oraz pomiary ruchu. Badania posłużą zebraniu rzetelnych informacji na temat odbywanych podróży przez mieszkańców Katowic, tak aby w efekcie dopasować system transportu do oczekiwań i potrzeb mieszkańców.

(Źródło: Urząd Miasta Katowice)