Cała treść

Konkurs na Krajowy Klaster Kluczowy rusza w maju

12 maja 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego. Tego samego dnia zostanie udostępniony  link do generatora wniosków. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; KKK będą identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)