Cała treść

Staż pracy nagrodą główną za najlepszą pracę dyplomową zgłoszoną do VI edycji konkursu LIDER ITS

LIDER ITSStowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS już po raz szósty zorganizowało konkurs LIDER ITS. Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku w czterech kategoriach:

  • najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
  • najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
  • najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
  • najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto w tym roku konkurs został objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie.

Patronaty