Cała treść

Automatyczny system alarmowy w nowych modelach samochodów od wiosny 2018

eCallPrzyrząd automatycznie wykonujący telefon alarmowy do ośrodka ratownictwa, w chwili wypadku samochodowego (e-call), będzie obowiązkowo instalowany we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych oraz w lekkich samochodów dostawczych, z dniem 31. marca 2018 roku, zgodnie z przepisami przyjętymi przez Parlament we wtorek. Wypadki drogowe w UE, w 2014 roku, kosztowały życie 25 700 osób, system e-call w każdym pojeździe, mógłby zmniejszyć śmiertelność o 10% rocznie.
“Wdrożenie opartego na numerze alarmowym 112 systemu e-call na terenie UE, pomoże w poprawie bezpieczeństwa na drogach, w 28 krajach. Parlament Europejski wielokrotnie podkreślał, że jego priorytetem jest zmniejszenie ilości wypadków śmiertelnych oraz ciężkich obrażeń na drogach. E-call jest bezpłatną usługą publiczną dla obywateli, niezależną od typu pojazdu i jego ceny, która przyczyni się do wspólnego celu”, powiedziała Olga Sehnalová (S&D, CZ), odpowiedzialna za sprawozdanie.
System e-call zainstalowany w pojeździe, wykorzystując numer alarmowy 112, podaje dokładną lokalizację wypadku, co umożliwia wcześniejsze przybycie ratowników na miejsce i przyczynia się do skuteczniejszego ratowania życia i ograniczania obrażeń, a także ograniczenia kosztów związanych z zatrzymaniem ruchu.
Ochrona danych: nie będzie śledzenia pojazdów
Posłowie wzmocnili zasady ochrony danych osobowych w projekcie przepisów, aby wykluczyć śledzenie pojazdów wyposażonych w system e-call, zanim dojdzie do wypadku. Zgodnie z przepisami, podczas automatycznego połączenia, do serwisów ratunkowych trafią tylko konieczne informacje, takie jak: typ pojazdu, rodzaj paliwa, czas wypadku, lokalizacja oraz ilość pasażerów.
Zgodnie z przepisami, informacje przekazane przez system e-call do centrum ratownictwa lub jego partnerów, nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody zainteresowanych. Producenci będą tez musieli zapewnić, że konstrukcja systemów umożliwi całkowite i nieodwracalne usunięcie zebranych informacji.
Gotowy wiosną 2018
Wszystkie nowe modele samochodów pasażerskich oraz lekkich pojazdów dostawczych będą musiały zostać wyposażone w system e-call, od 31. marca 2018 roku. Posłowie wprowadzili także do przepisów obowiązkową ocenę, przeprowadzoną przez Komisję Europejską po trzech latach, dotyczącą umieszczania systemów e-call także w innych pojazdach, takich jak autobusy, czy ciężarówki.
Powyższe przepisy dotyczą producentów pojazdów, osobne przepisy dotyczące infrastruktury, którą państwa członkowskie UE muszą zapewnić do 1. października 2017, w celu przetwarzania danych z systemu, weszły w życie z końcem czerwca 2014 roku.
Kolejne kroki
Głosowanie Parlamentu kończy procedurę legislacyjną UE. Przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

(Źródło: Parlament Europejski)