Cała treść

II Ogólnopolski Kongres Smart – Inteligentne Miasta

II Ogólnopolski Kongres Smart – Inteligentne Miasta

Dnia 28 maja w Katowicach odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Smart – Inteligentne Miasta. Honorowy patronat nad wydarzeniem  objął marszałek województwa opolskiego Andrzeja Buły, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Rynku Rolnego oraz Krajowa Rada Spółdzielcza. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Przegląd-ITS.

Czy miasta z południa Polski wykorzystują nowe technologie do inteligentnego rozwoju transportu i infrastruktury, aby polepszyć jakość życia mieszkańców? Jak oszczędzać energię w mieście, czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu? Czy szwedzkie, niemieckie czy norweskie miasta są smart? Na powyższe pytania odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Smart – Inteligentne Miasta, który odbędzie się 28 maja w Katowicach.
Duży nacisk zostanie położony na to, aby poznać w jakim zakresie południowe miasta realizują koncepcję inteligentnego rozwoju. Uczestnicy konferencji poznają również jak działa system gospodarowania odpadami w szwedzkich miastach, które podobnie jak polskie aglomeracje mają dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą. Istotnym tematem do dyskusji będzie również nowoczesny transport publiczny oraz możliwości rozwoju samochodów elektrycznych w polskich miastach, jak i zagranicznych.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: b. premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, b. premier i europoseł Jerzy Buzek, b. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, poseł Artur Bramora, poseł i b. wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, poseł Krzysztof Gadowski, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Arkadiusz Hołda.
28 maja w Katowicach planowana jest druga edycja tego wydarzenia. Inauguracja jedynego
w Polsce cyklu regionalnych konferencji o smart cities miała miejsce w Warszawie
30 marca. 150 przedstawicieli lokalnych samorządów, przedsiębiorcy i eksperci dyskutowali na temat wpływu nowych technologii na jakość życia w mieście. Duży nacisk na konferencji został postawiony na doświadczenia innych krajów europejskich – Norwegii, Szwecji czy Niemczech.
Ważną informacją, jaka została ogłoszona na konferencji to, ujednolicone standardy inteligentnego rozwoju miast. 16 marca 2015 r. Polski Komitet Normalizacji przyjął pierwsza normę ISO w sprawie smart city, czyli zestandaryzowane współczynniki do mierzenia poziomu inteligentnego rozwoju. Dzięki temu miasta wreszcie mogą porównywać się z innymi i określić czy są już smart.
II Ogólnopolskim Kongresie Smart – Inteligentne Miasta odbędzie się w godz. 10:00-15:00 w dniu 18 maja 2015 r. w Wyższej Szkole Technicznej przy ul. Rolnej 43 w Katowicach.
Ogólnopolski Kongres Smart Inteligentne Miasta to kolejna inicjatywa grupy GP sp. z o. o., która w  latach 2013-2014 razem z Fundacją Polski Kongres Gospodarczy oraz Zieloną Stroną Mocy zorganizowała szereg konferencji i wydarzeń biznesowych cieszących się sporym zainteresowaniem np. cykl Polski Kongres Energii Odnawialnej. Więcej informacji na www.inteligentne-miasta.eu.