Cała treść

Euro-Azjatyckie spotkanie ministrów transportu

Szefowa MIiR Maria Wasiak uczestniczy w 3 spotkaniu ministrów transportu ASEM (Asia-Europe Meeting), które w dniach 29-30 kwietnia 2015 r. odbywa się w Rydze w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie UE. Spotkają się tam przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Wschodniej i Południowej Azji.
Wydarzenie to jest spotkaniem ministrów transportu krajów należących do ASEM Link prowadzi do serwisu zewnętrznego (państwa członkowskie UE i kraje azjatyckie), które odbywa się na przemian w Europie i Azji. Uczestnikami ASEM  są ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej), organizacji pozarządowych oraz biznesu. Pierwsza edycja odbyła się w Wilnie w 2009 roku, a druga w 2011 roku w Chengdu (Chiny). Tegoroczna edycja organizowana jest przez Ministerstwo Transportu Łotwy w ramach Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Development of Euro-Asia Multimodal Transport Linkages – Status Quo and Blueprints for the Future”.
Podczas wizyty na Łotwie, minister Maria Wasiak ma zaplanowane również bilateralne spotkania z przedstawicielami rządów Japonii, Singapuru, Chin oraz Litwy.

(Źródło: MIiR)