Cała treść

Polsko-Brazylijska Konferencja Nauki i Technologii

Instytut Lotnictwa, w partnerstwie z z Uniwersytetem w Brasilii, planuje zorganizowanie w dniach 21-22 września 2015 w Brazylii, Pierwszej Polsko-Brazylijskiej Konferencji o Nauce i Technologii (1st Polish-Brazilian Conference on Science and Technology). Wzorowana na Polsko-Amerykańskiej Konferencji o Nauce i Technologii, której odbyło się już czternaście edycji, konferencja będzie miała za cel przybliżenie i nawiązanie współpracy między uniwersytetami, instytutami, przemysłem oraz agendami rządowymi obu krajów.
Organizowana konferencja jest bezpośrednim wynikiem podpisanego 15 kwietnia 2015 porozumienia o powołaniu Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych, pomiędzy Instytutem Lotnictwa i Uniwersytetem w Brasilii.

(Źródło: Instytut Lotnictwa)