Cała treść

Komisja Europejska sfinansuje wyjazd na ICT 2015

ICT 2015 Innovate, Connect, Transform to okazja do spotkania potencjalnych partnerów do projektów składanych w obszarze ICT w ramach Programu Horyzont 2020.  Największe europejskie wydarzenie poświęcone technologiom informacyjno-komunikacyjnym odbędzie się w dniach 20-22 października w Lizbonie.
Komisja Europejska, podobnie jak w latach ubiegłych, oferuje pokrycie kosztów wyjazdu i zakwaterowania dla naukowców i przedsiębiorców z nowych krajów członkowskich. Z  Polski dofinansowanie otrzymają 23 osoby.
Zgłoszenia należy wysłać do 13.05.2015 r. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)