Cała treść

Pierwsze w Lublinie pomiary natężenia ruchu rowerowego

5 maja w Lublinie rozpoczęły się pierwsze pomiary natężenia ruchu rowerowego. Mają one na celu określenie aktualnej liczby rowerzystów przejeżdżających wybranymi ulicami, drogami dla rowerów i pasami rowerowymi, a także po chodnikach. Badania będą trwały dwa tygodnie.
Prowadzone regularnie w okresie kilku lat będą stanowić punkt wyjścia do oszacowania zarówno skali wzrostu ruchu rowerowego w Lublinie, ale także określenia udziału podróży odbywanych na rowerze w odniesieniu do innych środków transportu.
Badania obejmują 22 punkty pomiarowe na terenie całego miasta, z czego 21 będzie realizowanych w czasie szczytu porannego (godziny 7:00-9:00) oraz popołudniowego (15:00-18:00), natomiast jeden, na trasie rekreacyjnej wzdłuż Bystrzycy, w sobotę w godzinach 8:00-20:00.
W celu osiągnięcia rzetelnych wyników, badania dla 21 punktów będą odbywały się w dniach wtorek-czwartek przy dobrych warunkach atmosferycznych. W przypadku deszczu lub znacznego spadku temperatury badania będą przekładane na późniejszy termin.
Lokalizacje punktów pomiarowych obejmują zarówno główne trasy rowerowe ale także miejsca gdzie z formalnego punktu widzenia ruch rowerowy nie jest dopuszczony (deptak, Brama Krakowska). W kilku miejscach, gdzie brak jest infrastruktury rowerowej (ul. Krakowskie Przedmieście, Al. Racławickie), badanie obejmie zarówno ruch rowerowy na jezdni jak i na chodniku.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)