Cała treść

Rozmowy o korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk

Omówienie bieżących kwestii związanych z planem pracy dla przebiegającego przez Polskę  korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk – to główny temat spotkania minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z Catherine Trautmann, koordynatorem europejskim korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk. Odbyło się ono 5 maja 2015 r. w Warszawie.
Minister Wasiak zaznaczyła, że realizacja nowoczesnej i spójnej sieci TEN-T, zapewniającej dostęp do wszystkich regionów Unii Europejskiej, powinna pozostać głównym priorytetem europejskiej polityki transportowej na najbliższe lata. ”Nasza ścisła współpraca w ramach wdrażania projektów wynikających z uzgodnionych przez wszystkie strony planów pracy korytarza Morze Północne – Bałtyk jest szczególnie ważna” – dodała.
5 maja Rada Ministrów upoważniła Ministra Infrastruktury i Rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską oraz zatwierdzenia planów pracy (oraz ich zmian) dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T:  Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk.
Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej TEN-T określają przebieg oraz zawierają ich charakterystykę z uwzględnieniem pożądanych parametrów dla infrastruktury transportowej. Identyfikują występujące wąskie gardła, odcinki transgraniczne oraz najważniejsze bariery hamujące efektywny rozwój. Wskazują także najważniejsze priorytety rozwoju korytarza.
Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę (korytarz sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne – Bałtyk) opracowywane są przez koordynatorów europejskich i zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. unijnych wytycznych dla transeuropejskiej sieci transportowej, podlegają zatwierdzeniu przez zainteresowane państwa członkowskie.

(Źródło MIiR)