Cała treść

System zarządzania ruchem oraz system poboru opłat podczas PKITS 2015!

Podczas dwóch dni kongresu zostanie poruszonych wiele zagadnień związanych z rynkiem ITS w Polsce. W ramach sesji poświęconej SYSTEMOM ZARZĄDZANIA RUCHEM zaprezentowane zostaną rozwiązania ITS we Wrocławiu, architektura oraz funkcjonalność systemu ITS w Bydgoszczy a także zastosowanie metaheurystyk i high-performance computing w optymalizacji ruchu drogowego oraz modele sieci drogowej na potrzeby predykcji ruchu drogowego w Bydgoszczy. Natomiast w sesji poświęconej POBOROWI OPŁAT prelegenci poza analizą systemu poboru opłat za korzystanie z dróg w Polsce opowiedzą także o Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej, systemie REETS a także satelitarnym systemie poboru opłat, zaprezentowany zostanie także system opłat drogowych w centrum miast na przykładzie Norwegii, wykonana zostanie  także analiza funkcjonowania Placów Poboru Opłat przy różnych metodach płatności.

(Źródło: www.pkits.pl)