Cała treść

Konsultacje z firmami koreańskimi podczas PKITS!

Podczas pierwszego dnia VIII Polskiego Kongresu ITS (dn. 26 maja 2015r.) sekcja Handlowa Ambasady Korei organizuje konsultacje z firmami koreańskimi. Celem spotkań będzie identyfikacja możliwych obszarów współpracy produktowo – technologicznej w ramach planowanych i realizowanych projektów ITS.
W konsultacjach wezmą udział następujące firmy:

  • Korea Expressway Corporation (KEC) – Integrator systemu, zarządzanie ruchem na autostradach, systemy poboru opłat, zarządzania ruchem w tunelach;
  • LG CNS – Integrator systemu, zarządzanie ruchem, zarządzanie transportem publicznym, zarządzanie flotą elektrycznych samochodów, systemy poboru opłat;
  • SK C&C – Integrator systemu, zarządzanie ruchem, zarządzanie transportem publicznym, płatność elektroniczna, zarządzanie transportem ładunków, kompleksowe rozwiązania ITS „na miarę”;
  • Meta build – Smart IDS – Inteligentny System Detekcji Zdarzeń;
  • S Traffic – Systemy poboru opłat. Produkty: biletomaty i szlabany autostradowe, system klasyfikacji pojazdów, Radiowe Systemy Automatycznej Identyfikacji,
  • Moru Industrial Systems – Eksploatacja parkingu i zarządzanie systemem parkowania, nowoczesne szlabany parkingowe, system naprowadzania pojazdów, bezprzewodowe czujniki lokalizacji pojazdów;
  • KT CI – System informacji pasażerskiej, system kontroli wykroczeń na parkingach, miejski system zarządzania ruchem, zarządzanie ruchem na drogach ekspresowych;
  • KyungBong – Integrator systemu, zarzadzanie ruchem (kontrola przepływu ruchu, wykroczeń drogowych), zarządzanie transportem publicznym (system informacji pasażerskiej), C-ITS. Produkty: wyświetlacze elektroniczne, urządzenia pokładowe, CCTV;
  • ITS Korea – Stowarzyszenie zrzeszające koreańskie firmy działające w branży ITS. Opracowuje i wdraża nowe technologie oraz standardy ITS.

Szczegółowe informacje, w tym formularz umawiania konsultacji dostępne są tutaj.

(Źródło: www.pkits.pl)