Cała treść

Już wkrótce poznamy wynik VI edycji konkursu LIDER ITS 2015!

Zakończył  się  nabór projektów do  szóstej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Już wkrótce poznamy wyniki tegorocznej edycji konkursu, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.
O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu zasiadają:

 • mgr Piotr Krukowski,
 • dr inż. Marek Litwin,
 • prof. Jerzy Mikulski;
 • dr inż. Tomasz Kamiński,
 • dr inż. Jacek Oskarbski,
 • mgr inż. Marek Rolla,
 • prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący,
 • prof. Wojciech Wawrzyński.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono następujące projekty:

NAJLEPSZY PRODUKT-URZĄDZENIE

 • Sprint S.A.  – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
 • Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000.

NAJLEPSZE WDROŻENIE

 • Gmina Miejska Kraków-Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
 • Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach – Zagospodarowanie ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej;
 • Gmina Wrocław – reprezentowana przez  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;
 • Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego – Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

NAJLEPSZA PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA

 • Mirosław Wendeker – Opracowanie technologii autobusowych struktur fotowalicznych zmniejszających zużycie paliwa i emisję toksycznych spalin;
 • Paweł Gora – Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania.

NAJLEPSZA PRACA DYPLOMOWA

 • Sylwia Święcka – Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w logistyce miejskiej Białegostoku;
 • Mateusz Kaleta – Mini serwer danych pomiarowych;
 • Monika Ziemska – Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni;
 • Alicja Mierzejewska – Projekt pokrycia radiowego sygnałem GSM-R na przykładzie Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie.
Nagrodą główną w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa jest staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Tegoroczna edycja konkursu została  objęta honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin, formularze zgłoszeń, aktualności) znajdują się tutaj.