Cała treść

Transportowe projekty badawcze otrzymają dofinansowanie w wysokości 484 mln €

75 innowacyjnych projektów badawczych realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 otrzyma z funduszy UE dofinansowanie w wysokości 484 mln €. Dofinansowanie ma na celu uczynienie europejskiego transportu bardziej ekologicznym, konkurencyjnym i bezpiecznym.
Wybrane projekty obejmują wszystkie rodzaje transportu – powietrzny, kolejowy, drogowy, morski, a także priorytety przekrojowe: zielone rozwiązania dla transportu miejskiego, rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS), poprawa logistyki i infrastruktury.
Wszystkie projekty zostały wybrane na podstawie dwóch zaproszeń do składania wniosków projektowych: Mobilność na rzecz wzrostu oraz Zielone pojazdy.
Projekty są realizowane przez europejskie konsorcja. Postępy w ich realizacji będzie monitorować Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

(Źródło: Komisja Europejska)