Cała treść

Informacja i bezpieczeństwo ruchu podczas VIII Polskiego Kongresu ITS

Systemy wspierające informację i bezpieczeństwo w ruchu zawsze cieszyły się zainteresowaniem branży. W tym roku  uczestnicy VIII Polskie Kongresu ITS  będą mieć szansę poszerzenia swojej wiedzy na temat Krajowego Punktu Dostępowego (Crocodile), systemu teleinformatycznego CANARD, a także przyjrzenia się bliżej inteligentnemu zarządzaniu transportem publicznym w Poznaniu i Aglomeracji oraz informacji pasażerskiej w Bydgoszczy. Prelegenci Kongresu podzielą się także doświadczeniem i opowiedzą o możliwościach dalszego rozwoju systemów ITS dla aglomeracji i województw oraz odpowiedzą na pytanie czy podróż komunikacją miejską może być jeszcze łatwiejsza? Zaprezentują także wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań IT do badań zachowań uczestników ruchu oraz ocenią skuteczność zastosowania oznakowania aktywnego SignFlash i Levelite na przejściach dla pieszych.

(Źródło: www.pkits.pl)