Cała treść

Inteligentne miasta przyszłości

Fundusze unijne na lata 2014-2020 będą w znaczący sposób wspierały rozwój idei inteligentnego miasta. O możliwościach wsparcia inwestycji w tym zakresie oraz o wyzwaniach związanych z rozwojem miast, wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel mówiła podczas konferencji „Rozwiązania ICT dla inteligentnych miast”, która odbyła się 11 maja 2015 r. w Warszawie.
Wiceminister Wendel poinformowała, że środki z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będą przeznaczone m.in. na transport miejski 2,3 mld euro, a także na inteligentne systemy transportowe – 120 mln euro.
Również na projekty związane z miejskim transportem pieniądze będą dostępne w programie Polska Wschodnia – to blisko 364 mln euro, a także w regionalnych programach operacyjnych – ok. 747 mln euro. W programie Inteligentny Rozwój przewidziano z kolei 1,2 mld euro na badania innowacyjne.
Wiceminister Iwona Wendel nakreśliła też współczesne wyzwania związane w realizacją idei miasta przyszłości. Zostały one ujęte, w przygotowanym przez resort infrastruktury i rozwoju, projekcie Krajowej Polityki Miejskiej. ”Miasto inteligentne to takie, które dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych podnosi jakość życia jego mieszkańców oraz ułatwia zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji. Miasto ma być: konkurencyjne, silne, spójne, zwarte i zrównoważone oraz sprawne” – mówiła wiceszefowa resortu. Zaapelowała, aby polskie miasta podejmując działania zgodne z ideą miasta inteligentnego wpisywały je w długookresowe programy rozwoju, a nie kierowały się jedynie dostępnością środków unijnych.
Konferencja organizowana przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, odbyła się w ramach Obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2015 roku.

(Źródło: MIiR)