Cała treść

Zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu podczas VIII Polskiego Kongresu ITS

Podczas VIII Polskiego Kongresu ITS odbędzie się sesja poświęcona zbieraniu i przetwarzaniu danych o ruchu, podczas której prelegenci podzielą się swoim doświadczeniem praktycznym m.in. na temat innowacyjnego wykorzystania wideorejestratorów do identyfikacji pojazdów w sieci autostradowej Niemiec oraz system pomiaru ruchu w Bawarii a także zaprezentują funkcjonowanie Multimodalnego Systemu Monitoringu Ruchu  Drogowego.Zaprezentowane zostaną także nowe kierunki rozwoju układów kondycjonowania sygnału czujnika indukcyjnego pętlowego oraz estymacja macierzy podróży z danych pomiarowych i jej zastosowanie w dziedzinie inteligentnych systemów parkingowych. Szczegółowe informacje na temat kongresu znajdują się tutaj.

(Źródło: www.pkits.pl)