Cała treść

Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka”

Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka”W dniach 12-13.10.2015 odbędzie się na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej XII Konferencja „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka”. Organizatorzy konferencji, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu, zapraszają do uczestnictwa w obradach. Celem konferencji jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemów transportowych. Referaty na konferencji zostaną wygłoszone przez pracowników naukowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i transportowych oraz przez praktyków gospodarczych.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

(Źródło: Politechnika Śląska)