Cała treść

Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego

12 maja 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego. Nabór zakończy się 19 czerwca 2015 r. o godz. 16.30. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; KKK będą identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)