Cała treść

Inauguracyjne posiedzenie polsko-chińskiego komitetu infrastruktury

”Od grudnia 2011 r. Polskę i Chiny łączą specjalne relacje określane mianem “partnerstwa strategicznego”. Polska znalazła się w gronie zaledwie dziewięciu państw Unii Europejskiej, które mają relacje z Chinami na tak wysokim poziomie” – przypomniał wiceminister Sławomir Żałobka rozpoczynając pierwsze posiedzenie polsko-chińskiego komitetu ds. infrastruktury.
Inauguracyjne spotkanie jest efektem podpisanej w kwietniu 2012 r. umowy o współpracy w zakresie zrównoważonej infrastruktury. Komitet ma zapewnić sprawną realizację, prowadzić monitoring, dokonywać analiz i oceny stanu realizacji zapisów umowy. Współpraca ma być w przyszłości intensyfikowana, a jej zakres rozszerzany. Na czerwiec planowane jest pierwsze posiedzenia Komitetu Międzyrządowego w Pekinie.
Stronie chińskiej zaprezentowany został potencjał dwustronnej współpracy w obszarze infrastruktury i realizacji projektów infrastrukturalnych w kontekście chińskiego projektu “Pas i Szlak”, który zakłada m.in. rozwój bezpośrednich połączeń lądowych z Chin do Unii Europejskiej. W szczególności interesujące dla Polski są połączenia, które kończą się w naszym kraju lub dla których Polska jest krajem tranzytowym. Prezentowano m.in. polskie dokumenty strategiczne, w szczególności “Strategię rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz polskie plany wykorzystania funduszy unijnych w obszarze infrastruktury. Przedstaiono potencjał polskich portów morskich oraz wykorzystania istniejących lub potencjalnych terminali transportowych. Strona chińska przedstawiła natomiast chińskie instrumenty wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych, z których mogłaby skorzystać Polska.

(Źródło: MIiR)