Cała treść

Debata Dziennika Gazeta Prawna i ITS POLSKA podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS

Podczas Polskiego Kongresu ITS odbędzie się czwarta edycja debaty nt. Inteligentnych Systemów Transportowych. Organizatorami wydarzenia są Dziennik Gazeta Prawna oraz ITS POLSKA. Aktualnie trwają prace nad zaproszeniem gości z instytucji publicznych oraz zainteresowanych firm, które współfinansowałyby wydarzenie.
Zaproszenia udziału w debacie zostaną wysłane do:

 • Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji Stałej ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. ITS;
 • Paweł Szaciłło – Dyrektor CUPT;
 • Paweł Stelmaszczyk – Komisja Europejska;
 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;
 • Andrzej Maciejewski – Wicedyrektor GDDKiA;
 • Marek Litwin – Prezes ITS Polska;
 • prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska;
 • Przedstawiciele firm partnerskich.

Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Ocena bieżących wdrożeń projektów POIiŚ;
 • Ocena nowej perspektywy, co nowego jakie różnice;
 • Elektroniczny pobór opłat od pojazdów osobowych za przejazd autostradami;
 • Możliwość poboru opłat za wjazd do miast oraz korzystanie z infrastruktury drogowej;
 • Konieczność budowy rodzimych technologii ITS;
 • Inne.

Udział w debacie, to niepowtarzalna możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na temat zagadnień związanych z ITS. Relacja z rozmowy zostanie opublikowana na łamach Dziennika Gazeta Prawna dwa tygodnie po debacie. Szczegółowe informacji na temat wydarzenia znajdują się tutaj.