Cała treść

Już dzisiaj rozpoczyna się VIII Polski Kongres ITS

Już dzisiaj Hotel Novotel w Warszawie powita na VIII POLSKIM KONGRESIE INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH prelegentów i ekspertów branży transportowej z Polski, Europy i całego świata.
Ten doroczny zjazd entuzjastów branży ITS, organizowany przez ITS POLSKA, gromadzi osoby zainteresowane ciągłym rozwojem technologii i usprawnianiem systemów transportowych.
POLSKI KONGRES ITS szczególny nacisk kładzie na budowanie realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS. Dlatego jak co roku przedstawiciele administracji publicznej mają zagwarantowany bezpłatny udział w  Kongresie.
Pierwszego dnia Kongresu wygłoszonych będzie 27 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

  • Systemy zarządzania ruchem,
  • Osiągnięcia Korei Południowej w dziedzinie  ITS. perspektywy rozwoju,
  • Pobór opłat,
  • Zbieranie danych o ruchu  i ich przetwarzanie,
  • Sesja: PIIT – Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Zwieńczeniem dnia będzie wieczorna gala wręczenia nagród w VI edycji konkursu LIDER ITS, którego głównym założeniem jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.