Cała treść

Drugi dzień VIII Polskiego Kongres ITS

Trwa VIII POLSKI KONGRES INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH w Warszawie, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców, jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów.
Drugiego dnia Kongresu wygłoszonych będzie 20 prezentacji, które podzielono na następujące bloki tematyczne:

  • Systemy Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu,
  • Systemy Teleinformatyczne w Kolejnictwie,
  • C-ITS i pojazdy autonomiczne,
  • Standaryzacja Rynku ITS.

Dodatkowym punktem drugiego dnia Kongresu będzie czwarta edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. W debacie zaplanowano udział następujących osób: Zbigniew Rynasiewicz – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,  Andrzej Maciejewski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska, Marek Cywiński – Kapsch Telematic Services oraz Marek Litwin – ITS POLSKA.
Zakres tematyczny debaty obejmował będzie takie zagadnienia jak:

  • Ocena bieżących wdrożeń projektów POIiŚ,
  • Ocena nowej perspektywy, co nowego jakie różnice,
  • Elektroniczny pobór opłat od pojazdów osobowych za przejazd autostradami,
  • Możliwość poboru opłat za wjazd do miast.

Ostatnim punktem Kongresu będzie dyskusja plenarna i podsumowanie dwóch dni obrad.