Cała treść

Powstaje plan transportowy województwa łódzkiego

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące powstającego planu transportowego dla województwa łódzkiego.
„Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” przygotowuje firma Refunda. Przeprowadzono już analizę sytuacji w województwie oraz stworzono dokument, który będzie teraz konsultowany w powiatach i gminach. Zakłada on utworzenie trzech wariantów komunikacyjnych: podstawowy, oparty na przewozach koleją; uzupełniający kolejowy i trzeci uzupełniający autobusowy.
Podstawowy obejmuje transport kolejowy na liniach z Łodzi do Sieradza, Kutna, Łowicza, Radomska, Skierniewic i Opoczna przez Tomaszów Mazowiecki. Planowane jest utworzenie kolejnych. Zyskają przede wszystkim mieszkańcy południowo-zachodnich powiatów, gdyż Plan zakłada utworzenie regularnych połączeń kolejowych Wielunia z Wieruszowem oraz przedłużenie tej linii do Tarnowskich Gór w województwie śląskim. Zyska także Drzewica, która będzie miała bezpośrednie połączenie z Łodzią. W związku z rozpoczęciem wydobycia węgla brunatnego z odkrywki w okolicach Złoczewa, zbudowana ma zostać linia kolejowa z Bełchatowa do Wielunia, obsługująca nową kopalnię. Po tych torach mogłyby kursować także pociągi pasażerskie.
Jeśli chodzi o autobus organizacja wojewódzkich przewozów pasażerskich planowana jest na trasach Poddębice – Łódź, Rawa Mazowiecka – Brzeziny – Koluszki oraz Pajęczno – Bełchatów – Łódź. Wprowadzenie ich w życie jest jednak uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim, gdy nie będą na nich organizowane przewozy kolejowe i prywatne przewozy autobusowe.
Według prognoz w najbliższych latach wzrośnie liczba podróżujących, a także mieszkańcy województwa łódzkiego będą mieli coraz dłuższą drogę do miejsca pracy. Stąd powód stworzenia Planu. ”Chcemy stworzyć system wygodny dla mieszkańców województwa, budując jak najszerzej pojęcie multimodalnego transportu osobowego. W ten sposób wypełniamy samorządową misję ułatwienia mobilności dla mieszkańców regionu” – powiedział marszałek Stępień.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego)