Cała treść

Raport z VII Forum Bezpieczeństwa Transportu

Forum Bezpieczeństwa Transportu to cykliczne spotkania na temat wybranych, kluczowych problemów transportu, zwłaszcza drogowego, które Instytut Transportu Samochodowego rozpoczął w dniu 1 marca 2012 roku. Ich celem jest dyskusja nad wynikami badań i analiz, które powinny stanowić podstawę do formułowania poglądów na temat kierunków polityki transportowej w kontekście zamierzeń światowych oraz unijnych instytucji i organizacji. Celem spotkań jest ujednolicenie stanowiska w sprawie ważnych tematów z obszaru współczesnego transportu, jego bezpieczeństwa, wpływu na środowisko oraz zastosowania najnowszych technik i technologii transportu. Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)