Cała treść

Standaryzacja rynku ITS – relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS

Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSZakończył się VIII POLSKI KONGRES ITS (PKITS), w imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie ITS POLSKA wzięło udział blisko 400 osób –  reprezentantów  firm związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z Polski, Europy i całego świata. Wśród uczestników Kongresu ponad 60 % stanowili reprezentanci sektora samorządowego.
Tegoroczna ósma edycja Kongresu odbyła się w dniach 26 – 27 maja br. w warszawskim Hotelu Novotel Centrum. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba zagadnień związanych z transportem samochodowym, w tym roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zagadnienia dotyczące kolejnictwa oraz standaryzacji rynku ITS.
W ramach tegorocznej już ósmej edycji kongresu wygłoszono 47 prezentacji, które podzielono na dziewięć następujących bloków tematycznych:

 • Systemy zarządzania ruchem,
 • Osiągnięcia Korei Południowej w dziedzinie ITS. perspektywy rozwoju,
 • Pobór opłat,
 • Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie,
 • Sesja: PIIT – Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
 • Systemy Informacji i Bezpieczeństwa Ruchu,
 • Systemy Teleinformatyczne w Kolejnictwie,
 • C-ITS i pojazdy autonomiczne,
 • Standaryzacja Rynku ITS.

”Rokrocznie w Kongresie bierze udział coraz większa liczba uczestników z różnych regionów Polski i nie tylko. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ jednym z głównych celów działalności ITS POLSKA jest tworzenie platformy wymiany, realnejStandaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS współpracy między ośrodkami naukowymi, eksperckimi i przedstawicielami władz publicznych. W tej chwili stoimy przed jakościową zmianą w zakresie wdrażania inteligentnych systemów w Polsce. Aby spełnić wszystkie wytyczne z dyrektywy unijnej dotyczącej wdrażania ITS, musimy zapewnić pewną spójność, wspólny standard. Ten standard, czyli krajowa architektura ITS, właśnie jest przygotowywany” – mówił podczas otwarcia Kongresu Marek Litwin, prezes ITS POLSKA.
”ITS to element, który ma dużą siłę sprawczą w transformacji funkcjonowania transportu, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej ważne jest, aby innowacje i nowoczesne technologie rozwijały się nie tylko punktowo w kilku miejscach UE, ale wszędzie, tworząc jednolity obszar transportu europejskiego. ITS rozwija się dynamicznie, ale nie wszędzie tak samo, trzeba więc stworzyć ramy, które pozwolą ten rozwój ujednolicić”– mówiła podczas swojego wystąpienia Magda Kopczyńska, dyrektor Departamentu Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Komisji Europejskiej
Zwieńczeniem dnia była wieczorna gala wręczenia nagród w VI edycji konkursu LIDER ITS. Organizatorami konkursu są ITS POLSKA oraz redakcja Przeglądu-ITS. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkursem objęło:  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Nagrodą w tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsza praca dyplomowa był staż pracy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSJak co roku nadesłane prace zostały ocenione jeszcze przed rozpoczęciem Kongresu.  Jury konkursu w składzie: prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący, prof. Jerzy Mikulski, prof. Wojciech Wawrzyński, dr inż. Tomasz Kamiński, dr inż. Marek Litwin, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Marek Rolla oraz mgr Piotr Krukowski wyłoniło 4 zwycięzców poszczególnych kategorii tematycznych oraz 3 wyróżnionych. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu:
Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS:

 • Lider – Sprint S.A.  – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
 • Wyróżnienie  – Zakład Elektroniczny SIMS Sp. z o.o. Sp. komandytowa Rejestrator cyfrowy eS-NVR 2000;

Najlepsze wdrożenie przez samorządy i instytucje:

 • Lider  –  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy;
 • Wyróżnienie – Gmina Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych;

Najlepsza praca badawczo – rozwojowa:

 • Lider  – mgr Paweł Gora – Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania;

Najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej:

 • Lider – mgr inż. Mateusz Kaleta – Mini serwer danych pomiarowych;
 • Wyróżnienie – mgr inż. Monika Ziemska – Projekt sterowania ruchem styku sieci dróg krajowych i ulic miejskich z Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSwykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych Gdyni.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się cztery sesje oraz czwarta edycja debaty przeprowadzonej we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną.
W debacie uczestniczyli: Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services Polska), Marek Litwin (ITS POLSKA), prof. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), Paweł Szaciłło (CUPT).
Zakres tematyczny debaty obejmował takie zagadnienia jak:

 • Ocena bieżących wdrożeń projektów POIiŚ,
 • Ocena nowej perspektywy, co nowego jakie różnice,
 • Elektroniczny pobór opłat od pojazdów osobowych za przejazd autostradami,
 • Możliwość poboru opłat za wjazd do miast.

Ostatnim punktem trwającego dwa dni Kongresu była dyskusja plenarna i podsumowanie Kongresu, które odbyły się pod przewodnictwem Komisji Wnioskowej.
Polski Kongres ITS 2015 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Parlamentarny Zespół ds. ITS, ITS Europe (ERTICO), ITS Nationals, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSAutostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Prezydent M.St. Warszawy,  Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Kielce, Prezydent Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Olsztyn, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Poznań, Prezydent Miasta Rzeszowa, Prezydent Miasta Wrocławia, Prezydent Miasta Bydgoszcz, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Opole, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Prelegenci reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenie ITS POLSKA, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Korei w Polsce, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Miasta Wrocławia, Sprint, PTV Group, Star ITS, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej, Korea Expressway Corporation, LG CNS, SK C&C, Straffic, Kapsch, T-Systems, BT Signaal, Politechnika Warszawska, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Neurosoft, APM, Akademia Górniczo-Hutnicza w Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSKrakowie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Jakdojade.pl, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Trapeze, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Kolejnictwa, DGT Straszyn, National University of Singapore, Singapore-MIT Alliance for Research and Technology, Massachusetts Institute of Technology, AB-Micro, EST Polska.
Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch. Sponsorami Złotymi byli: Fara, City Nav, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Sprint, T-Systems, Trapeze, Star ITS.
Partnerami Kongresu były firmy: IKKU, Open Sky oraz ITS Cluster.
Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, Drogi Gminne i Powiatowe, edroga.pl, etransport.pl, Infrastruktura,  Magazyn Autostrady, Polski Rynek Transportu Lotniczego, Polskie Drogi, RadioTech, TransInfo, Transport i Komunikacja, Transport Miejski i Regionalny.

Galeria:

Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSStandaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITSStandaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS Standaryzacja rynku ITS - relacja z VIII Polskiego Kongresu ITS