Cała treść

Europejscy zarządcy infrastruktury kolejowej spotkali się w Warszawie

Cyfryzacja kolei oraz rozwój europejskich korytarzy kolejowych – to dwa główne tematy High Level Infrastructure Meeting (HLIM) odbywającego w dniach 2-3 czerwca w Warszawie. Spotkanie przedstawicieli zarządców infrastruktury z całej Europy organizowane jest co roku w innym kraju przez międzynarodowe organizacje kolejowe CER oraz EIM. W tym roku gospodarzami forum są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP S.A.
Grono uczestników HLIM cyklicznie gromadzi reprezentantów najwyższego szczebla europejskich zarządców infrastruktury. Tegoroczne spotkanie w stolicy Polski swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Komisji Europejskiej pod kierownictwem Oliviera Onidi – dyrektora w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Tansportu oraz Josef Doppelbauer – dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) i Jens Engelmann – szef pionu ds. zarządzania korporacyjnego oraz oceny jednostki (Corporate Management and Evaluation Unit).
”High Level Infrastructure Meeting to jedyna w roku okazja, aby zebrać w jednym miejscu przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej firm zarządzających infrastrukturą kolejową z całej Europy. To nie tylko ważna platforma wymiany doświadczeń, ale również doskonała okazja do wypracowania wspólnych inicjatyw przekładających się na łatwiejsze i przyjemniejsze podróżowanie koleją w Europie” – mówi Libor Lohman, dyrektor wykonawczy CER.
”Podczas spotkania w Warszawie skupiliśmy się na dwóch tematach: cyfryzacji kolei oraz europejskich korytarzach kolejowych. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu kolejowego w skali kontynentu i to w wielu wymiarach, począwszy od efektywniejszego zarządzania ruchem pociągów przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów cyfrowych, przez zapewnienie pełniejszej i szybszej informacji pasażerom, do likwidacji barier technicznych i organizacyjnych dla połączeń transeuropejskich” – wyjaśnia Paul Plummer, przewodniczący EIM.
”Bardzo się cieszymy, że przedstawiciele zarządców infrastruktury z całej Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej oraz najważniejszych międzynarodowych organizacji działających na rzecz transportu kolejowego wybrali Polskę jako miejsce rozmów na tak ważne dla kolei tematy. To spotkanie potwierdziło, że wszystkim nam przyświeca jeden cel, jakim jest zapewnienie spójnej, efektywnie zarządzanej i gwarantującej wysoki standard infrastruktury kolejowej łączącej kraje Europy. Polska jako kraj leżący w sercu kontynentu ma tu szczególną rolę do odegrania” – powiedział Andrzej Filip Wojciechowski, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Obradom HLIM towarzyszyły posiedzenia statutowe Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej – EIM, a także Platformy Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (PRIME).

(Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)