Cała treść

Lublin wdraża inteligentny system zarządzania ruchem

LublinLublin wdraża oprogramowanie firmy PTV Group do zarządzania ruchem drogowym. Narzędzia te służą do wspomagania optymalizacji infrastruktury, a także dostarczają koordynatorom ruchu drogowego wiarygodnych danych, umożliwiających podejmowanie decyzji dotyczących najbliższych wydarzeń. Ten pakiet działań ma pomóc Lublinowi w odczuwalnym odciążeniu sytuacji komunikacyjnej w mieście.
Aby poprawić strukturę ruchu drogowego, Lublin zdecydował się na wybór oprogramowania firmy PTV-Group w ramach realizowanego właśnie projektu. Celem zarządu miasta jest wdrożenie inteligentnego systemu organizacji ruchu według najnowocześniejszych standardów. Ma to skutkować przyspieszeniem przepływu ruchu i zachęceniem ludzi do częstszego korzystania z transportu publicznego.
Miller Crockart, wiceprezes ds. sprzedaży systemów drogowych w PTV, jest zdania, że jego firma to idealny partner dla realizacji tych planów: „Różne produkty PTV dotyczące planowania i optymalizacji można ze sobą łatwo łączyć i stosować. W ten sposób można sprostać wyzwaniom związanym z tym projektem poprzez zastosowanie naszych narzędzi. Dzięki temu inwestycje w planowanie infrastruktury można w łatwy sposób połączyć z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji w ramach pracy w czasie rzeczywistym.”
W planach jest między innymi lepsze zintegrowanie oferty transportu zbiorowego z transportem indywidualnym, optymalne dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów, skrócenie czasów przejazdu, przetestowanie nowych wariantów tras oraz stworzenie solidnej, ogólnej bazy do podejmowania decyzji dotyczących nowych inwestycji. Oprogramowanie firmy PTV służy obsługującemu je przedsiębiorstwu do weryfikacji skutków konkretnych decyzji w modelu wirtualnym, porównywania różnych alternatyw i generowania wiarygodnych prognoz dotyczących potencjalnych scenariuszy.
Dla celów koncepcji i planowania firma doradcza wprowadzi kompletny system Traffic Software Suite marki PTV: PTV Visum służy do modelowania sieci komunikacyjnych i popytu na usługi komunikacyjne, do planowania oferty transportu publicznego oraz do tworzenia rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających wszystkich przewoźników. PTV Vissim umożliwia planistom dokładną symulację sytuacji na drodze oraz zachowania kierowców na określonych węzłach komunikacyjnych. W ten sposób koordynatorzy ruchu uzyskują dokładne odzwierciedlenie sytuacji na drodze w określonym miejscu i mają możliwość modyfikowania zachowania uczestników ruchu. W szczegółowej analizie ruchu drogowego planistów wspiera aplikacja PTV Vistro.
Lublin stosuje oprogramowanie PTV także w celu sterowania systemem sygnalizacji świetlnej, aby dostosować go do potrzeb i tym samym regulować oraz korygować ruch. Za pomocą PTV Balance można konfigurować zielone fale, które po krótkim czasie dostosowują się do aktualnej sytuacji na drodze. Dla kierowców oznacza to, że szybciej dotrą do celu, mniej czasu spędzą w korkach, co w konsekwencji zmniejszy emisję spalin. Narzędzie do zarządzania ruchem PTV Optima dostarcza prognozy dotyczące najbliższej sytuacji na drodze w określonych miejscach. Aplikacja ta oferuje dokładne informacje o ruchu drogowym dla całej sieci i na podstawie istniejących danych podaje wiarygodne prognozy na najbliższe 60 minut, które można wyświetlać na tablicach informacyjnych dla kierowców. Także to narzędzie daje kierowcom możliwość zaplanowania trasy w taki sposób, aby możliwie jak najszybciej dotarli do celu.
Do końca 2015 roku projekt w Lublinie ma zostać zakończony. Władze Lublina liczą na to, że działania te znacznie poprawią przepływ ruchu w mieście, co będzie skutkować odczuwalnym zmniejszeniem emisji spalin.

(Źródło: East Side Consulting GmbH)