Cała treść

Priorytety transportowe Warszawy

Władze Warszawy przygotowały już ostateczną listę projektów związanych z komunikacją miejską, które – w latach 2014-2020 – zostaną dofinansowane z funduszy unijnych w ramach kontraktu terytorialnego.
W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa stawia na ekologiczny transport, głównie szynowy. Ponad to ze środków unijnych będzie finansowana również rozbudowa II linii metra – etap II i III. Powstanie kolejnych 11 stacji, a sieć metra wydłuży się o 12,2 km – Warszawa otrzyma na ten cel ok. 3,6 mld zł.
Miasto wraz z gminami aglomeracji pozyska również z UE środki na rozbudowę systemu parkingów P+R (w planach jest budowa minimum 9 obiektów w całym obszarze metropolitarnym) i budowę dróg rowerowych (min. 136 km nowych tras rowerowych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych w całym obszarze metropolitalnym).

(Źródło: Urząd m.st. Warszawy)