Cała treść

IX Konferencja Naukowo – Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2015

10 czerwca 2015 roku na Politechnice Warszawskiej, pod hasłem: „Przestrzeń w centrum miasta” odbędzie się IX Konferencja Naukowo – Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2015. Konferencja będzie połączona z obchodami 100-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej.
Konferencja będzie poświęcona szerszemu spojrzeniu na centrum miasta, nie tylko w aspekcie transportowym ale również zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem społecznych funkcji tego obszaru. Przedstawione zostaną doświadczenia miast polskich i zagranicznych.
Organizatorami wydarzenia są Politechnika Warszawska – Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK), Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP (Oddział Warszawa oraz Krajowa Sekcja Komunikacji Miejskiej).
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się tutaj.

(Źródło: Politechnika Warszawska)