Cała treść

Rozmowy o przyszłości Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka spotkał się z Karelem Vinckiem, koordynatorem Komisji Europejskiej ds. wdrażania ERTMS (European Rail Traffic Management System – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym). Podczas rozmów, które odbyły się 9 czerwca 2015 r., koordynator zaprezentował „ERTMS Work Plan”.
“Harmonogram wdrażania ERTMS jest dla Polski kwestią kluczową. Zaproponowane daty zakończenia projektów muszą być ambitne, ale przede wszystkim realistyczne. Plan wdrożenia musi być również spójny z polskimi planami modernizacji infrastruktury oraz aktami prawnymi” – powiedział podsekretarz stanu w MIiR Sławomir Żałobka.
Jak podkreślił wiceminister, zaproponowane przez Polskę ramy czasowe dla wdrażania ERTMS wskazują daty wynikające z planów inwestycyjnych opartych na mechanizmie CEF (Connecting Europe Facility – Łącząc Europę) oraz środkach Funduszu Spójności.

ERTMS

ERTMS (European Rail Traffic Management System), czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym tworzy system bezpiecznej kontroli jazdy pociągiem. Jego częściami składowymi są: ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem, pozwalający na przekazywanie sygnałów z semaforów bezpośrednio do kabiny maszynisty) oraz GSM-R (cyfrowy system kolejowej komunikacji). Wdrożenie ERTMS zwiększa bezpieczeństwo na kolei oraz pozwala na zwiększanie prędkości na sieci kolejowej.

(Źródło: MIiR)