Cała treść

Konkurs na Krajowy Klaster Kluczowy

Trwa nabór wniosków w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK), który ma na celu wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Nabór potrwa do 19 czerwca 2015 r.
KKK będą identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)