Cała treść

Otwarte konkursy H2020 w 2015 r.

Do końca 2015 roku otwarte są konkursy we wszystkich trzech priorytetach programu Horyzont 2020 oraz w celu szczegółowym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.
O finansowanie badań można się starać m.in. w obszarach: transportenergiabezpieczeństwo żywnościowezdrowieśrodowiskobezpieczeństwo nauki społeczne.
Do końca roku MŚP mogą aplikować do specjalnie dla nich dedykowanych: Instrumentu MŚP i Szybkiej Ścieżki do Innowacji (Fast Track to Innovation).
Jesienią po raz trzeci zostanie rozstrzygnięty konkurs dla innowatorek.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału i terminy zamknięcia konkursów programu Horyzont 2020 są na stronie Participant Portal.

(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)