Cała treść

Konkurs na udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie

Ministerstwo Administracji i cyfryzacji zaprasza beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka do przesyłania zgłoszeń w konkursie na udział w Tygodniu ICT podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.
Laureaci będą mogli zaprezentować się podczas ekspozycji organizowanej w Polskim Pawilonie podczas Tygodnia ICT w dniach 12-18 października 2015 roku.
Zgłoszenia przygotowane zgodnie z wytycznymi określonymi w Regulaminie Konkursu należy przesłać do 30 czerwca 2015 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 10 lipca 2015 r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej ministerstwa. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)