Cała treść

Słowenia tegorocznym zwycięzcą #PIN2015

Zmniejszenie rocznej liczby ofiar wypadków drogowych o 61% w stosunku do 2001, oraz istotny postęp i długoterminowe zaangażowanie w poprawę i uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa drogowego, to sukces za który podczas dzisiejszej konferencji w Brukseli, Słowenia uhonorowana została nagrodą od Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) #PIN2015. Nagrodę odebrał Peter Gašperšič, Minister Infrastruktury Słowenii.
Komisja Europejska alarmuje, w całej UE liczba ofiar wypadków drogowych od 2013 do 2014 r. spadła jedynie o ok. 1 proc., przy czym liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Dane KE pokazują, że w 2014 roku we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło w wypadkach na drogach 25 tys. 700 osób. Niewielka poprawa w stosunku do poprzedniego roku oznacza, że konieczne są dalsze intensywne działania aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel: zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w roku 2020. Jego osiągnięcie oznacza dla Polski nie więcej niż 2000 zabitych w roku 2020.
Spośród 32 krajów monitorowanych przez Program PIN, tylko 18 odnotowało spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych między 2013 i 2014, zaś 13 odnotowano wzrost. Komisja Europejska szacuje, że potrzeba prawie 8 proc. zmniejszenia wypadków drogowych rocznie między 2015 a 2020 r., aby osiągnąć przyjęty przez kraje UE strategiczny cel  w roku 2020.
Francja, Irlandia, Niemcy i Wielka Brytania znalazły się wśród 12 państw członkowskich UE, w których nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ubiegłym roku, porównując z rokiem 2013.  Poprawę w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki redukcji około 10 % lub więcej ofiar wypadków drogowych odnotowały Słowenia, Chorwacja, Finlandia, Grecja, Luksemburg  i Malta.
KE zauważa, że w 2014 roku policja zarejestrowała ponad 203.500 osób poważnie rannych w 23 krajach UE, które rozróżniają w statystykach poważnie i lekko rannych. Liczba poważnie rannych wzrosła zatem o prawie 3 % w porównaniu do 2013 roku. ETSC zaleca, aby Komisja Europejska przyjęła cel, zmniejszenia o 35% między 2014 a 2020 liczby osób poważnie rannych.

(Źródło: KRBRD)