Cała treść

Bezpieczeństwo – ma pierwszeństwo

Podczas posiedzenia Rady Ministrów Rząd zapoznał się z informacją przygotowaną przez pełnomocnika do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego Pawła Olszewskiego na temat projektów kluczowych w obszarze bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Przyjął także uchwałę umożliwiającą czasowe niepobieranie opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń i przyznającą MIiR, z ogólnej rezerwy budżetowej, środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonych wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego w związku z wdrożeniem tej procedury.
Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że pełnomocnik rządu w swoich najbliższych działaniach będzie wykorzystywał doświadczenia państw uzyskujących najlepsze wyniki w obszarze bezpieczeństwa na drogach. Najważniejsze z nich to przyjęcie zintegrowanego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej. Wspomniała, że jeszcze w tej kadencji immunitet posłów i senatorów zostanie ograniczony w zakresie możliwości nakładania mandatów za wykroczenia drogowe.
Szczegóły informacji zaprezentowali minister Maria Wasiak i Paweł Olszewski. Jedną z oczekiwanych zmian, które proponuje rząd jest pozbawienie straży gminnych możliwości używania fotoradarów mobilnych. Ponadto do września Rada Ministrów przyjmie “Trójpak drogowy” składający się z:

  • Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 o wartości ok 100 mld zł, w ramach którego powstanie ponad 2.200 kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu – autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic.
  • Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, w ramach którego samorządy będą mogły uzyskać środki w wysokości 5,5 mld zł na modernizację ponad 11.000 km dróg w wymiarze lokalnym.
  • Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych na lata 2016-2020, w ramach którego zaplanowano środki w wysokości ponad 200 mln zł na realizację 400 zadań polegających m.in. na przebudowie i modernizacji najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach samorządowych skrzyżowań, przejść dla pieszych, dróg prowadzących do szkół czy przystanków autobusowych.

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonego natężenia ruchu w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w letnie weekendy, na autostradzie A1 z Gdańska do Torunia, zostanie wdrożona procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników korzystających z autostrady A1. Procedura zakłada możliwość warunkowego, czasowego niepobierania opłat w określonych godzinach weekendów wakacyjnych, w których prognozowane jest szczególnie wysokie natężenie ruchu pojazdów, mogące powodować znaczne utrudnienia w ruchu. Nie oznacza to więc, że bramki będą otwarte w każdy weekend. Decyzja będzie dotyczyła wszystkich użytkowników autostrady na tym odcinku, na wszystkich miejscach poboru opłat.
Szczególna sytuacja na autostradzie A1 wynika ze znacznie większej niż dla innych dróg w Polsce sezonowej nierównomierności ruchu. Najbardziej obciążona jest w weekendy podczas miesięcy wakacyjnych, w trakcie których ruch jest znacząco większy, nawet dwukrotnie, niż średni dobowy ruch roczny. Istotnym problemem są znaczące wahania kierunkowe ruchu – w sezonie wakacyjnym w piątek i sobotę znaczący ruch w kierunku morza (2/3 ruchu dobowego na odcinkach), w niedzielę powroty znad morza.
Od ubiegłorocznych wakacji zostały wprowadzone liczne działania mające na celu zwiększenie przepustowości, które przyniosły oczekiwane rezultaty. Przykładowo samo automatyczne drukowanie biletów po podjechaniu do bramki wjazdowej, zastosowane podczas ostatniego majowego weekendu, zwiększyło przepustowość bramki na wjazd z 300 do 380 pojazdów na godzinę. Tym niemniej, pomimo wprowadzenia efektywnych działań usprawniających, istnieje nadal duże prawdopodobieństwo wystąpienia zatorów, wynikające przede wszystkim ze znaczącego wzrostu natężenia ruchu w stosunku do roku ubiegłego (w niektórych miesiącach niemal o 20 proc.), który częściowo skonsumuje zwiększaną przepustowość bramek.
Decyzja o zaniechaniu pobierania opłat może dotyczyć każdego z wakacyjnych weekendów od 26-28 czerwca do 28-30 sierpnia 2015 r. – w określonych godzinach między 16:00 – 22.30 w piątki oraz 7:00 – 22:30 w soboty i niedziele.
Dodatkowo, czwartek 13 sierpnia zostanie potraktowany jako dzień rozpoczynający weekend, a piątek 14 sierpnia jako pierwszy dzień weekendu, z uwagi na występujące w sobotę 15 sierpnia święto dające możliwość odbioru dnia wolnego.
System poboru opłat zostanie dezaktywowany poprzez podniesienie szlabanów. Od kierowców, którzy wjadą na autostradę przed godz. 22.29, ale będą opuszczali autostradę przed godz. 23.59, nie zostanie pobrana opłata za przejazd.
Wdrożenie procedury zakładającej możliwość zaniechania pobierania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń ma charakter prewencyjny i nie oznacza konieczności otwarcia bramek każdego z ww. dni. Decyzje będą podejmowane w oparciu o przesłanki indywidualne dla nadchodzącego weekendu, uwzględniające dane statystyczne z roku ubiegłego, wzrost natężenia ruchu, prognozowane warunki pogodowe oraz wydarzenia kulturalno – sportowe odbywające się w Trójmieście, Warszawie, Łodzi i okolicach.
Jednocześnie, na bieżąco monitorowany będzie poziom ruchu na autostradzie oraz aktualizowane będą scenariusze działań mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu znacznych utrudnień w ruchu.
Opłaty pobierane za przejazd A1 na odcinku Gdańsk – Toruń trafiają na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowana jest budowa dróg krajowych. Wdrożenie procedury pozwalającej na czasowe niepobieranie opłat będzie związane z uszczupleniem wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego. W związku z tym, że plan finansowy KFD na 2015 rok został opracowany przy uwzględnieniu pobierania opłat za przejazd autostradami płatnymi w sposób ciągły, konieczne jest pokrycie ze środków rezerwy ogólnej, jaką dysponuje Rada Ministrów, kwoty o jaką zostaną uszczuplone wpływy do Funduszu. Szacuje się, że takie uszczuplenie nie przekroczy kwoty 50 mln zł.
“Stan bezpieczeństwa na polskich drogach ulega systematycznej poprawie. Od 2007 r. liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach zmniejszyła się aż o 43 proc.” – powiedziała premier Ewa Kopacz podczas spotkania z dziennikarzami po posiedzeniu Rady Ministrów.

(Źródło : MIiR)