Cała treść

Mobilność wyłącznie zrównoważona

Jaki jest stan polskiej polityki w zakresie planowania transportu miejskiego? Na jakiego rodzaju europejską pomoc mogą liczyć miasta przygotowujące i wdrażające Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej? Odpowiedzi na te oraz szereg innych pytań mogli uzyskać uczestnicy konferencji Plany zrównoważonej mobilności miejskiej”, która odbyła się 23 czerwca w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie.
Konferencję zorganizowała Europejska Platforma na rzecz Planów Zrónoważonej Mobilności Miejskiej (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans), we współpracy z projektem CIVINET finansowanym ze środków UE oraz inicjatywą JASPERS (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) oraz Zarządem Transportu Miejskiego.
Plany mają pomóc polskim miastom w skutecznym rozwiązaniu problemów mobilności. Mają zmienić nastawienie miast do spraw związanych z miejską mobilnością. Do tej pory dominowały oddzielne plany dla poszczególnych branż (transportu publicznego, ruchu rowerowego, ruchu pieszego itp.). Nowe podejście, promowane przez Komisję Europejską polega na zintegrowanym spojrzeniu na poruszanie się po mieście. Dlatego, żeby pomóc w tworzeniu planów, Komisja Europejska opracowała koncepcję Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Powstała ona dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń między zainteresowanymi podmiotami i ekspertami w dziedzinie planowania z całej Unii Europejskiej. Koncepcja SUMP określa główne cechy planu nowoczesnej i zrównoważonej mobilności oraz transportu miejskiego. Ponadto Komisja pomogła w opracowaniu wytycznych, dotyczących tworzenia i wdrażania tych planów.
Celem konferencji i warsztatów, które odbyły się w ZTM było m.in. przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu polskiej polityki w zakresie planowania transportu miejskiego, przekazanie informacji o źródłach i rodzajach pomocy europejskiej, jaką mogą uzyskać miasta podczas przygotowania i wdrażania Planu Mobilności. Uczestnicy mogli także poznać korzyści wynikające z jego wprowadzenia.
Konferencja była dobrą okazją do dzielenia się informacjami, wiedzą oraz dobrymi praktykami. Przykłady dobrych praktyk omówili przedstawiciele Gdyni i Krakowa.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)