Cała treść

GDDKiA aplikuje o pieniądze UE z nowej perspektywy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych rozpoczęła aplikowanie o nową pulę środków unijnych dla projektów drogowych. W dniu 19 czerwca br. zostały złożone pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów drogowych w ramach nowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Prace nad kolejnymi wnioskami o dofinansowanie trwają i w ciągu najbliższego miesiąca GDDKiA będzie składać kolejne aplikacje. Ich weryfikacja i zatwierdzenie pozwoli na podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie dla projektów drogowych i  uzyskanie pierwszych refundacji z PO IiŚ 2014-2020 jeszcze w roku 2015.
GDDKiA ogłosiła w 2013 i 2014 roku postępowania przetargowe na realizację nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, dzięki czemu trwają już roboty budowlane, które będą objęte dofinansowaniem w nowej perspektywie unijnej.

(Źródło: GDDKiA)