Cała treść

Wszystkie projekty złożone w konkursie CEF otrzymały unijne dofinansowanie

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wszystkie wnioski złożone w konkursie CEF, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Oznacza to, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych. Dzięki unijnemu wsparciu, podróż na kluczowych liniach między największymi miastami w Polsce będzie krótsza, usprawnione też zostaną połączenia aglomeracyjne.
”To ogromny sukces polskiej kolei. Projekty, które złożyliśmy, zostały pozytywnie ocenione przez niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej, co potwierdza ich jakość i dobry stopień przygotowania do realizacji. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że już przyznano nam ponad jedną trzecią dotacji z przewidywanej dla PLK sumy w ramach CEF” – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK, dyrektor ds. inwestycji.
W ramach pierwszej tury konkursu Komisja Europejska otrzymała ponad 700 wniosków, z których zaakceptowano 276, w tym wszystkie zgłoszone projekty PLK. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy wykorzystaniu funduszy z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) zmodernizują  linii kolejowe o łącznej długości 570 km.

(Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)