Cała treść

Dania wykorzysta dane GPS do monitorowania swojej sieci drogowej

Dania stanie się pierwszym krajem na świecie, który będzie wykorzystał dane GPS pochodzące z sieci dróg do monitorowania ruchu i zatorów w całym kraju.
Dzięki nowemu systemowi Dyrekcja Dróg Duńskich będzie mogła w bardziej efektywnie sposób dokonywać pomiaru przepływu ruchu na drogach.
Dane o ruchu w czasie rzeczywistym będą pobierane od pojazdów prywatnych i komercyjnych za pośrednictwem urządzeń pokładowych, dzięki czemu zarządcy ruchu uzyskają pogląd na aktualną sytuację panującą na drogach w całym kraju.

(Źródło: ELTIS)