Cała treść

Inowrocław przyjął strategię rozwoju transportu i plan mobilności

Radni z Inowrocławia zatwierdzili strategię rozwoju transportu miejskiego do roku 2020. Jednym z jej głównych aspektów jest zmniejszenie liczby samochodów na ulicach miasta poprzez poprawę jakości usług transportu publicznego oraz zwiększenie alternatywnych możliwości dla transportu samochodowego.
Cele te będą osiągnięte poprzez rozbudowę sieci transportu publicznego oraz zwiększenie połączeń do sąsiednich miast Bydgoszczy i Torunia, a także poprzez budowę ścieżek rowerowych i chodników oraz obiektów, takich jak parkingi rowerowe.
Obecnie w Inowrocławiu realizowany jest projekt pn. „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu”, który jest współfinansowany ze środków UE. W ramach tego projektu miasto zakupi dwa autobusy elektryczne oraz dziesięć autobusów  z napędem hybrydowym, ponadto zamontowane zostaną elektroniczne tablice informacji pasażerskiej na dziesięciu przystankach. Łączna wartość projektu to 21,7 mln złotych.

(Źródło: ELTIS)